Regionalny oddział w Zielonej Górze

O oddziale

Regionalne oddziały PIBR powstały w wyniku uchwały I Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w sprawie powołania Regionalnych oddziałów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (obecnie Polska Izba Biegłych Rewidentów) z 20 czerwca 1992 r. Stanowi ona, że regionalne oddziały powstaną w miejscowościach, w których znajdują się siedziby Okręgowych Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) i obejmować będą biegłych rewidentów z terenu działania Oddziału Okręgowego SKwP.

Regionalne oddziały zostały utworzone, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie PIBR i działalności zawodowej biegłych rewidentów.

Oddział prowadzi działalność szkoleniową dla biegłych rewidentów, w tym obligatoryjne szkolenia biegłych rewidentów. Organizowane są także wykłady, prelekcje, seminaria i konferencje szkoleniowe o tematyce zaproponowanej przez członków oddziału.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR