Regionalny oddział w Zielonej Górze

"Slim VAT 3 oraz planowane zmiany w CIT" - 6 października 2022 r.

23 września 2022 r.

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

w Zielonej Górze

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w  szkoleniu w ramach samokształcenia

"Slim VAT 3 oraz planowane zmiany w CIT"

   

Termin szkolenia: 6 października 2022 r. 10:00 - 15:30

Koszt szkolenia wynosi: 350,00 zł netto + VAT 23% 

PROGRAM SZKOLENIA:

1) Slim VAT 3
a) zmiana definicji małego podatnika
b) zasady przeliczania faktur korygujących wystawionych w walucie obcej
c) odliczenie podatku od WNT
d) odliczenia częściowe - nowe zasady dotyczące współcznynnik oraz zasady korekt
e) zmiany w zakresie podzielonej płatności oraz rachunków VAT
f) zmienione zasady stosowania sankcji VAT

2) Planowane zmiany w CIT
a) zmiany dotyczące podatku minimalnego
b) uchylenie przepisów dotyczących ukrytej dywidendy
c) zmiany dotyczące opodatkowania tzw. przerzuconych dochodów
d) koszty finansowania dłużnego
e) zmiany dotyczące WHT (podatku u źródła)
f) zmiany dot. estońskiego CIT
g) zmiany dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi oraz transakcji rajowych

 Szkolenie poprowadzi dr Adam Bartosiewicz- Doktor nauk prawnych. Doradca podatkowy. Radca prawny. Wspólnik i członek zarządu EOL Kancelaria Doradztwa Podatkowego           sp. z o. o. sp.k. Specjalizuje się w prawie podatkowym za szczególnym uwzględnieniem problematyki relacji do prawa unijnego oraz w prawie karnym skarbowym. Autor i współautor kilkuset prac (komentarzy,monografii i artykułów) z zakresu prawa podatkowego oraz karnego skarbowego. Jego publikacje cytowane są w ponad 2000 orzeczeń sądów administracyjnych. Jest autorem opinii prawnych na potrzeby Parlamentu Europejskiego. Prowadzi szkolenia, m.in. dla samorzadu doradców podatkowych oraz samorzadu księgowych.

 

Zgłoszenie udziału w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 30 września 2022 r.  poprzez stronę internetową https://zielonagora.pibr.org.pl/pl/szkolenia

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR