Regionalny oddział w Zielonej Górze

Szkolenie ODZ - 7 września 2022 r. "Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami sprawującymi nadzór"

25 sierpnia 2022 r.

 Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

w Zielonej Górze

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w  szkoleniu

w ramach doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów

 

 "Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami sprawującymi nadzór"

 

 

Termin szkolenia: 7 września 2022 r. (środa)     10.00-16.00 

Koszt szkolenia wynosi: 350,00 netto + VAT 23%

biegli rewidenci- płatność bez VAT

 

Szkolenie poprowadzi  Pani dr Teresa Cebrowska

 

Zgłoszenie udziału w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 1 września 2022 r.  poprzez stronę internetową https://zielonagora.pibr.org.pl/pl/szkolenia

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR