Regionalny oddział w Zielonej Górze

SZKOLENIE 29 czerwca 2022 r. Zmiany w zakresie podatku VAT, Estoński CIT-nowe otwarcie

8 maja 2022 r.

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

w Zielonej Górze

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w  szkoleniu 

"Zmiany w zakresie podatku VAT,

Estoński CIT nowe otwarcie"

(szkolenie zalicza 6 godzin samokształcenia)

 

Termin szkolenia: 29 czerwca 2022 r. (środa)     9.30-15.00 

Koszt szkolenia wynosi: 350,00 netto + VAT 23%

biegli rewidenci- płatność bez VAT

Wykładowca: 
Rafał Szafraniec-  Szef biura Doradctwa Podatkowego we Wrocławiu KPMG. Posiada ponad trzynastoletnie doświadczenie w usługach doradztwa podatkowego dla podmiotów krajowych i zagranicznych, zarówno w zakresie podatków pośrednich, jak i bezpośrednich. Jest zaangażowany w wiele projektów obejmujących bieżące doradztwo podatkowe, przeglądy podatkowe (zwłaszcza pod kątem podatku VAT), jak również obejmuje reprezentację klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.     
Pan Rafał Szafraniec jest uznanym prelegentem w zakresie bieżących zagadnień podatkowych na konferencjach oraz wydarzeniach biznesowych.

PROGRAM SZKOLENIA:

Najważniejsze zmiany w zakresie podatku VAT 

1.  Pakiety SLIM VAT 1 i 2

2. Zmiany wprowadzone Pakietem e-commerce

3. Polski Ład np. Grupy VAT czy opcja opodatkowania usług finansowych

4. SLIM VAT 3

Estoński CIT – nowe otwarcie od 2022

Estoński CIT – pierwotne założenia i zainteresowanie rynku

 2. Kto dodatkowo skorzysta z estońskiego CIT – podstawowe założenia zmian od 2022 roku?

 3. Przesłanki, które należy spełnić, aby przejść na Estoński CIT

  - Struktura właścicielska

  - Przychody pasywne

  - Wymogi zatrudnienia

  - Zniesienie obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych od 2022 roku

  - Warunki negatywne

  - restrukturyzacje a Estoński CIT

 4. Jak wejść w ryczałt

  - Wyodrębnienie zysków i strat w sprawozdaniu finansowym.

  - korekta wstępna

  - Dochód z przekształcenia.

  - Zawiadomienie urzędu skarbowego i oświadczenie udziałowch

  - jak można wejść w estoński CIT w trakcie roku podatkowego

 5.  Przedmiot opodatkowania estońskim CIT.

 - Podzielone zyski

 - Ukryte zyski

 - Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą

 - inne kategorie

 6. Stawka podatku i termin płatności podatku. Deklaracja.

 - Stawka dla małych oraz dużych podatników

 - Terminy płatności podatku od dywidendy.

 - Termin płatności podatku od ukrytych zysków

 - Deklaracja CIT-8E.

 7. Opodatkowanie dywidendy wypłacanej udziałowcom.

 - Zasady pomniejszania podatku PIT od dywidendy o estoński CIT

 - Zysk sprzed okresu estońskiego CIT wypłacony w okresie stosowania ryczałtu

 - Zysk wypracowany w okresie stosowania ryczałtu wypłacony po zakończeniu estońskiego CIT.

 8. Wyjście z estońskiego CIT.

 - Przesłanki utraty prawa do stosowania ryczałtu.

 - czy można zrezygnować z estońskiego CIT

 - Co z podatkiem po wyjściu z estońskiego CIT?

 - jak powrócić do rozliczeń CIT na zasadach ogólnych?

Zgłoszenie udziału w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 20 czerwca 2022 r.  poprzez stronę internetową https://zielonagora.pibr.org.pl/pl/szkolenia

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR