Regionalny oddział w Zielonej Górze

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA- szkolenie 28 kwietnia 2022 r.

28 marca 2022 r.

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
w Zielonej Górze

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w  szkoleniu

"UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA" 

(szkolenie zalicza 5 godzin samokształcenia) 

Termin szkolenia: 28 kwietnia 2022 r. (czwartek)     10.00-15.00 

Koszt szkolenia wynosi: 200,00 netto + VAT 23%

biegli rewidenci- płatność bez VAT

Program szkolenia:

 1. Postępowanie uproszczone
 2. Postępowanie zwykłe
 3. Rola syndyka i sędziego komisarza w obu postępowaniach
 4. Długi które będą umorzone i długi które będą musiały być spłacone, długi świadomie zatajone
 5. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jak go przygotować
 6. Koszty postępowania,
 7. Upadłość konsumencka a majątek dłużnika – majątek ruchomy, wynagrodzenie, emerytura i renta, korzystanie z rachunku bankowego, 500+ i inne świadczenia, nieruchomości
 8. Plan spłaty wierzycieli
 9. Umorzenie zobowiązań bez planu spłaty wierzycieli
 10. Warunkowe umorzenie zobowiązań
 11. Ograniczenia i obowiązki w okresie realizacji planu spłaty wierzycieli
 12. Zmiana planu spłaty wierzycieli
 13. Konsumenckie postępowanie układowe
 14. Wniosek o otwarcie postępowania układowego
 15. Propozycje układowe
 16. Przyjęcie układu
Szkolenie poprowadzi sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze Pan  Arkadiusz Opala- wykładowca z ponad trzydziestoletnim stażem specjalizujący się w prawie cywilnym i gospodarczym.
 

Zgłoszenie udziału w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 20 kwietnia 2022 r.  poprzez stronę internetową https://zielonagora.pibr.org.pl/pl/szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 7 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia. Jednakże Organizator będzie korzystał z tego prawa jedynie w szczególnych sytuacjach

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR