Regionalny oddział w Zielonej Górze

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE "Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w praktyce biegłego rewidenta i w biurze rachunkowym"

11 sierpnia 2021 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu stacjonarnym "Przeciwdziałanie praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu w praktyce biegłego rewidenta i w biurze rachunkowym"
Szkolenie kierowane jest do biegłych rewidentów oraz biur rachunkowych.

Termin szkolenia: 10 września 2021 r. (6 godzin)

Szkolenie poprowadzi Pani Monika Markisz

Pani Monika Markisz prowadzi kancelarię radcy prawnego i doradcy podatkowego. Współpracuje z przedsiębiorcami i obsługującymi je biurami rachunkowymi. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z biegłymi rewidentami przy badaniu sprawozdań finansowych. Specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym, podatkowym i prawie pracy. Prowadzi  również wykłady i szkolenia dla praktyków  organizowane m. in. przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, uczelnie wyższe, instytucje szkoleniowe z całej Polski, w tym dla aplikantów radcowskich i radców prawnych. Autorka kilkunastu pozycji z zakresu prawa podatkowego i handlowego.

Cel 
edukacyjny szkolenia:

 1. omówienie instytucji i pojęć występujących w ustawie z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w kontekście wykonywania zawodu biegłego rewidenta i w biurze rachunkowym,
 2. zaprezentowanie procederu prania pieniędzy/finansowania terroryzmy na przykładach obrotu gospodarczego,
 3. omówienie obowiązków biegłego rewidenta i biura rachunkowego,
 4. przygotowanie Wewnętrznych procedur związanych z z przestrzeganiem przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,  wdrożenie procedur w stosunku do pracowników, współpracowników i Klientów biegłego rewidenta i biura rachunkowego.

 Plan szkolenia:

 1. Przedstawienie źródeł prawa w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
 2. Zdefiniowanie obowiązków biegłego rewidenta i podmiotu świadczącego usługi księgowe jako jednostki obowiązanej do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 3. Klasyfikacja klienta i czynniki ryzyka związane z klientem,
 4. Analiza, szacowanie i ocena ryzyka oraz dokumentowanie czynności podjętych w celu szacowania ryzyka przez biegłego rewidenta,
 5. Bieżąca i okresowa analiza transakcji klienta,
 6. Cel i sposoby realizacji środków bezpieczeństwa finansowego - identyfikacja i weryfikacja klienta, osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta, beneficjenta rzeczywistego
 7. Procedury powstępowania w odniesieniu do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, członków ich rodzin i ich współpracowników
 8. Transakcje podejrzane w praktyce biegłego rewidenta i w biurze rachunkowym – analiza transakcji
 9. Obowiązek raportowania i zawiadamiana organów (Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, prokurator, inne)
 10. Kontrola i nadzór nad przestrzeganiem przez biegłego rewidenta obowiązków związanych z przeciwdziałaniem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
 11. Szkolenie biegłego rewidenta i osób świadczących usługi księgowe, pracowników i współpracowników
 12. Najnowsze zmiany wprowadzone w 2021 roku w praktyce biegłego rewidenta i podmiotów prowadzących dokumentację księgową i podatkową.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 3 września 2021 r.  poprzez stronę internetową https://zielonagora.pibr.org.pl/pl/szkolenia
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR