Regionalny oddział w Zielonej Górze

Zmiany w CIT od 2021 roku

18 maja 2021 r.

W ramach samokształcenia (5 g.) serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu
"Zmiany w CIT od 2021 roku"
Szkolenie kierowane jest do biegłych rewidentów, przedsiebiorstw oraz biur rachunkowych.

Szkolenie poprowadzi dr Adam Bartosiewicz- Doktor nauk prawnych. Doradca podatkowy. Radca prawny. Wspólnik i członek zarządu EOL Kancelaria Doradztwa Podatkowego sp. z o. o. sp.k. Specjalizuje się w prawie podatkowym za szczególnym uwzględnieniem problematyki relacji do prawa unijnego oraz w prawie karnym skarbowym. Autor i współautor kilkuset prac (komentarzy,monografii i artykułów) z zakresu prawa podatkowego oraz karnego skarbowego. Jego publikacje cytowane są w ponad 2000 orzeczeń sądów administracyjnych. Jest autorem opinii prawnych na potrzeby Parlamentu Europejskiego. Prowadzi szkolenia, m.in. dla samorzadu doradców podatkowych oraz samorzadu księgowych.

Plan szkolenia:

1. Spółki komandytowe jako podatnicy CIT

a) uwagi wstępne

b) Przepis przejściowy - status CIT od 1 maja 2021 r. (w tym kwestie dot. ksiąg)

c) Zasady opodatkowania spółki i wspólników

d) Zwolnienie z PIT u niektórych komandytariuszy

 

2. Niektóre spółki jawne jako podatnicy CIT

a) uwagi wstępne

b) oświadczenie pozwalające na uniknięcie statusu CIT

 

3. Specjalny fundusz inwestycyjny

 

4. Zmiany w zakresie amortyzacji

 

5. Zmiany w zakresie rozliczania strat podatkowych

 

6. Nowe obowiązki dokumentacyjne w przypadku transakcji z podmiotem z raju podatkowego

 

7. Spółki nieruchomościowe

 

8. Obowiązki w zakresie opracowania i publikowania strategii podatkowej

 

9. Tzw. estoński CIT

a) Ogólne zasady opodatkowania

b) Warunki podmiotowe opodatkowania estońskim CIT

c) Wysokość i podstawa opodatkowania

d) Skutki utraty prawa do opodatkowania estońskim CIT

e) Opodatkowanie udziałowca spółki na estońskim CIT

Koszt szkolenia wynosi: 280,00 zł netto + VAT 23%

Zgłoszenie udziału w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 28 maja 2021 r.  poprzez stronę internetową https://zielonagora.pibr.org.pl/pl/szkolenia

 

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR