Regionalny oddział w Zielonej Górze

Prawo pracy i prawo gospodarcze 2021

8 marca 2021 r.

W ramach samokształcenia ( 6h ) zapraszamy w dniu 26.03 godz. 9.00 na szkolenie "Prawo pracy i prawo gospodarcze 2021r." Szkolenie on-line, poprowadzi Pan Arkadiusz Opala Sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze specjalizujący się od wielu lat
w prawie cywilnym w tym gospodarczym i prawie pracy.

Program szkolenia:

Prawo pracy

 • umowa o pracę a umowy cywilnoprawne, czy ten podział ma jeszcze sens;
 • praktyka w nowych umowach na czas określony; kontratypy tych umów i ich zastosowanie;
 • zdalne zawieranie umów o pracę; zdalne rozwiązywanie umów o pracę;
 • odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy w czasie pandemii;
 • praca zdalna i telepraca w czasie pandemii praca zdalna z zagranicy;
 • czas pracy – przedłużanie okresu rozliczeniowego jak go wprowadzić;
 • obniżenie wymiaru czasu pracy;

Prawo gospodarcze

 • niedozwolone klauzule wykorzystywane we wzorcach umownych;
 • rękojma za wady rzeczy sprzedanej, z zastrzeżeniem, że ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy na zasadzie rękojmi będzie jednak nadal możliwe;
 • roszczenie regresowe do poprzedniego sprzedawcy w związku z wykonaniem reklamacji konsumenta;
 • prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa (wynikające z art. 38a ustawy o prawach konsumenta).

Zgłoszenie udziału w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 15 marca 2021 r.  poprzez stronę internetową https://zielonagora.pibr.org.pl/pl/szkolenia

 

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR