Regionalny oddział w Zielonej Górze

Nowe rozwiązania w KRS

8 czerwca 2018 r.

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Zielonej Górze serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w  szkoleniu "Nowe rozwiązania w KRS"

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentóww Zielonej Górze
serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w  szkoleniu
"Nowe rozwiązania w KRS"

Szkolenie zalicza 4 godzin samokształcenia.

Szkolenie odbędzie się dnia 29 czerwca (piątek) 2018 r.  o godzinie 10:00-14:00 

w siedzibie Regionalnego Oddziału PIBR w Zielonej Górze, ul. Batorego 16 lok 17 (IV piętro).

 Koszt szkolenia wynosi: 200,00 zł + VAT

 Szkolenie poprowadzi Pan  Arkadiusz Opala- Sędzia Okręgowego Sądu w Zielonej Górze.

 Zakres szkolenia:

- elektroniczne postępowania rejestrowe- przesyłanie dokumentów i wniosków drogą elektroniczną
- przymusowy wybór zarządu przez sąd
- obowiązkowe podanie adresu do doręczeń
- zwiększony zakres kompetencji kuratora
- niekaralność prokurenta

 Zgłoszenie udziału w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 20 czerwca 2018 r. na załączonym formularzu w formie elektronicznej na adres : zielonagora@pibr.org.pl

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR