Regionalny oddział w Zielonej Górze

Szkolenie "Zmiany w VAT- podzielona płatność"

15 maja 2018 r.

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Zielonej Górze serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu "Zmiany w VAT-podzielona płatność "

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Zielonej Górze serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu "Zmiany w VAT-podzielona płatność"

Szkolenie zalicza 6 godzin samokształcenia.
Szkolenie odbędzie się dnia 22 maja (wtorek) 2018 r. o godzinie 10:00
w siedzibie Regionalnego Oddziału PIBR w Zielonej Górze, ul. Batorego 16 lok 17 (IV piętro).

Koszt szkolenia wynosi: 300,00 zł + VAT

Szkolenie poprowadzi Pan Rafał Szafraniec, który jest doradcą podatkowym, prowadzi również szkolenia dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wiedzę teoretyczną łączy z doświadczeniem praktycznym w pracy jako Dyrektor w Departamencie Podatkowym KPMG.

Zakres szkolenia:

- split payment – podzielona płatność od 1 lipca 2018

- przesłanki należytej staranności – metodyka opublikowana przez Ministerstwo Finansów a praktyka organów podatkowych i sądów administracyjnych

- dodatkowe zobowiązania podatkowe w VAT – projekt nowelizacji ustawy VAT

- kasy fiskalne – projekt nowelizacji ustawy VAT

- opodatkowanie bonów towarowych – projekt nowelizacji ustawy VAT

- opóźnienia w rozliczeniu WNT - aktualne problemy praktyczne w świetle przepisów obowiązujących od 2017 r.

- odwrotne obciążenie w podatku VAT – aktualna praktyka rynkowa

Zgłoszenie udziału w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 18 maja 2018 r. na załączonym formularzu w formie elektronicznej na adres : zielonagora@pibr.org.pl
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR