Regionalny oddział w Zielonej Górze

Krajowa Komisja Nadzoru poszukuje kontrolera

20 marca 2018 r.

Krajowa Komisja Nadzoru poszukuje kontrolera

Krajowa Komisja Nadzoru (KKN) rozpoczyna proces rekrutacji na stanowisko kontrolera

Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • wykonywanie czynności administracyjnych związanych z realizacją zadań KKN,
 • przygotowywanie projektów dokumentów dotyczących kontroli KKN,
 • przygotowywanie dokumentów, wskazówek i wytycznych dla prawidłowej realizacji kontroli wykonywanych przez kontrolerów KKN,
 • wykonywanie czynności kontrolnych w ramach kontroli planowych i doraźnych,
 • udział w wykonywaniu innych zadań KKN,

Kandydat, poza kryteriami określonymi w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. Nr 77, poz. 1089), powinien posiadać:

 • znajomość międzynarodowych standardów badania,
 • doświadczenie w projektach audytowych dla jednostek sektora finansowego wymienionych w art. 2 pkt 9 lit. d, g, h oraz i ww. ustawy,
 • wysoki poziom wiedzy i umiejętności w zakresie warsztatu biegłego rewidenta, w tym metodologii badania oraz dokumentacji rewizyjnej,
 • predyspozycje do przeprowadzania kontroli i sporządzania dokumentacji pokontrolnej,
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy,
 • samochód i prawo jazdy,

a także być:

 • dokładnym, skrupulatnym, samodzielnym,
 • gotowym do odbywania częstych podróży służbowych.

Oferujemy:

 • pracę w środowisku biegłych rewidentów,
 • poczucie bezpieczeństwa zawodowego i finansowego,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ankiety kandydata na kontrolera KKN wraz CV, zawierającym poniższe oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 138).”.

Termin składania dokumentów (wraz z wymaganymi załącznikami) upływa z dniem 28 marca 2018 r. Prosimy o ich kierowanie:
- mailem na adres barbara.pawlak@pibr.org.pl lub
- pocztą tradycyjną na adres PIBR (al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa) z dopiskiem Oferta pracy na kontrolera KKN.

Zapraszamy do współpracy. Jednocześnie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR