Regionalny oddział w Zielonej Górze

Szkolenia obligatoryjne - 2018 r.

13 grudnia 2017 r.

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Zielonej Górze serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego na rok 2018: "Stosowanie MSB w praktyce – część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka".

Moduł 20.2017.A.16 – Stosowanie MSB w praktyce – część I

Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka

Podstawowe cele szkolenia

Umożliwienie uczestnikom szkolenia nabycia praktycznych umiejętności:

  • poznawania działalności jednostki i jej otoczenia oraz jej systemów rachunkowości i kontroli wewnętrznej,
  • podejmowania decyzji o rozpoczęciu lub kontynuacji współpracy z klientem,
  • opracowanie strategii i planu badania,
  • stosowania zasad i osiągania celów skalowalności stosowania MSB w toku procedur wstępnych i planowania badania,
  • a także umiejętności dokumentowanie wymienionych czynności, w tym z zastosowaniem przykładowych wzorów dokumentów udostępnionych przez KRBR.

Zajęcia poprowadzi Daniel Duda.

Termin szkolenia: 18-19 stycznia 2018 r.

Koszt szkolenia (16 godzin) wynosi: 500,00 zł netto, w tym materiały z Centrum Edukacji PIBR: 100 zł netto.

Rozpoczęcie zajęć: godz. 9:00.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnego Oddziału PIBR w Zielonej Górze, ul. Batorego 16 lok 17 (IV piętro).

Zgłoszenie udziału w szkoleniach prosimy przesyłać do 29 grudnia 2017 r. na załączonym formularzu w formie pisemnej na adres biura RO PIBR w Zielonej Górze lub w formie elektronicznej na adres: zielonagora@pibr.org.pl

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR