Regionalny oddział w Zielonej Górze

Najnowsze zmiany w podatku VAT

5 września 2019 r.

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

w Zielonej Górze

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w  szkoleniu

Najnowsze zmiany w podatku VAT

 

Szkolenie zalicza 6 godzin samokształcenia.

 

Szkolenie odbędzie się dnia 19 września(czwartek) 2019 r.  o godzinie 9:30 

w siedzibie Regionalnego Oddziału PIBR w Zielonej Górze, ul. Batorego 16 lok 17 (IV piętro).

Koszt szkolenia wynosi: 300,00 zł + VAT

Szkolenie poprowadzi Pan Rafał Szafraniec

 

Zakres szkolenia:

  1. Biała lista podatników
  2. Obowiązkowa podzielona płatność dla wybranych transakcji
  3. Zmiany w transakcjach zagranicznych
  4. Nowa definicja pierwszego zasiedlenia
  5. Plik JPK_VAT zamiast deklaracji VAT
  6. NIP na paragonie, przy wystawianiu faktur
  7. Nowa matryca stawek VAT
  8. Inne planowane zmiany (np. uproszczenie w imporcie towarów)
Zgłoszenie udziału w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 11 września 2019 r. poprzez stronę internetową  https://zielonagora.pibr.org.pl/pl/szkolenia

 

 

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR